375

Val Lav

My name is Val, I have been teaching English in Vietnam for almost 2 years and I find it really fun. I love teaching because I interact with people of different ages, races, and cultures.
South Africa

Tính học phí theo khóa

Số phút/buối

Số buổi học/tuẩn

Thời gian học

Học phí

About me

I enjoy getting to know my students and find the individual approach to each one of them because I have the genuine passion, patience, drive, and commitment to educating people

Me as a teacher

The age does not matter, as I am used to working with adults, teens ( especially Vietnamese nationals) and preschoolers. Whatever you are looking for to improve, it would be my pleasure to help you out

Lesson and Teaching Styles

I can help you with Business English as I have a lot of experience, also my other specialization is IELTS and general English for beginners or students who want to improve their skills. Of course, I’m there is a lot of speaking and fun involved in my lessons, so I cant wait to get to know all of you.

Specializes In

Business English IELTS General Englíh

Nhận xét của học viên

Đào Ngọc Oanh
Học sinh lớp 12 Chuyên Bắc Giang
Thầy vui tính lắm luôn. Lúc đầu thấy hơi giống lớp cho trẻ, nhưng hoá ra vì thế mà mình dễ nhớ bài và ấn tượng lắm. Mình sẽ giới thiệu em vs cháu mình học thêm thầy
Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Môi giới BĐS Quảng Ninh
Thầy Val nói dễ nghe, giảng dễ hiểu lắm
Trần Minh Khải
Sinh viên Báo Chí Tuyên Truyền
Great!
Phạm Bảo Lâm
IT - Du học sinh Pháp
Thầy minh hoạ sinh động
Lê Hùng Hậu
Sinh viên năm 1 - ĐH Xây Dựng Hà Nội
Great!
Trần Hương Mơ
Thầy Val hài hước lắm, học mà vui chứ không bị tâm lí
Tô Thanh Thuỷ
Sinh viên Kinh tế Quốc dân
Excellent!
Hoàng Bảo Tuấn
Sinh viên năm 3 - Báo Chí Tuyên Truyền
Great!

Tính học phí theo khóa

Số phút/buối

Số buổi học/tuẩn

Thời gian học

Học phí