250

Billy Hamri

My name is Billy, 27 years old. I’m Algerian/Italian, I was born in Algeria and raised in NewZealand
New Zealand

Tính học phí theo khóa

Số phút/buối

Số buổi học/tuẩn

Thời gian học

Học phí

About me

I’m an athletic person, I love sports and adventures, and I really enjoy traveling around the world, making new friends and learn about other cultures.

Me as a teacher

I’m a teacher and a student, I believe that everyone is a student, no matter what knowledge you have you should always be thirsty for more knowledge and learning.

Commitment

I’ve helped many students of mine to improve their English level. And I’d love to take you on a journey of discovery that can offer fresh insight, perspective and possibilities, in order to learn how to think and speak with freedom.

Experiences

I’ve been teaching English as a second language for 5 years beside some other subjects.

Nhận xét của học viên

Hoàng Anh
Nhân viên văn phòng
Sắp chuyển nghề nên mình học cấp tốc để nâng Tiếng Anh. Gặp được thầy giúp mình yêu Tiếng Anh hơn nhiều. 40 phút học nhưng mình cảm thấy như đang nói chuyện với bạn thân. KIểu mong đến buổi học. Hết sợ TA là thành công lớn nhất rồi!
Nguyễn Phương Loan
Nhân viên tín dụng - Ngân Hàng KienGiang Bank
Teaching with humor and great energy! Love the way he explains
Đào Hoàng Bách
Bé nhà mình tiến bộ nhiều nhờ thầy Billy, nó mong đến giờ học lắm

Tính học phí theo khóa

Số phút/buối

Số buổi học/tuẩn

Thời gian học

Học phí