312

Karen Amores

I am friendly, kind, respectful, and understanding.
United States
TESOL

Tính học phí theo khóa

Số phút/buối

Số buổi học/tuẩn

Thời gian học

Học phí

About me

Hello, everyone. I am Teacher Karen. I'm Filipino, but I grew up in the US for 28 years. I love teaching English to anyone who wants to learn. I also love listening to English music, watching videos and movies, drinking coffee, and going shopping. I have a very good personality with a warm character. Almost all of my students also consider me as their friend. I hope to see/talk to you in my lessons soon. Thank you.

Me as a teacher

I am energetic and enthusiastic to teach you English. My lessons are fun and I am funny. Whatever your purpose and needs are for English, I will follow and teach you.

Lesson and Teaching Styles

My lessons are English speaking, pronunciation, and IELTS. I start by teaching my students vocabulary and expressions. For General English, I ask students questions for speaking practice. For pronunciation, I focus, teach and practice with sounds they need to improve on. For IELTS, I will teach the strategies for improving their skills especially in speaking, before any practice.

English Level

I am an American English native speaker. And I can help you understand and communicate better in English. I focus on teaching English speaking with pronunciation, stress, intonation, and fluency. I also pay attention to mistakes in vocabulary and grammar. My teaching style is the Callen method. That means you as a student will speak 80% of the time and I speak 20% of the time as I ask you questions and correct and explain your mistakes. With a lot of practice you will learn to speak more fluently with less mistakes from when you started.

Commitment

In time, you will learn and communicate more in English before you began. And my commitment to you is I will have you practice English speaking as much as you can.

Teaching Material

I have teaching materials for General English for communication skills. For example, materials for pronunciation, stress, intonation, and fluency. I also have many topics with questions in my database. And, I have textbook materials for the IELTS test.

Specializes In

I specialize in pronunciation and IELTS Speaking and Writing.

Experiences

I have been teaching English as a Second Language (ESL) for more than 10 years. I am an internationally certified ESL teacher. November 25, 2019-February 20, 2020 English Teacher Le Plateau Education, LLC Mang Den, Kon Tum, Vietnam Teach English to adults in group classes up to 12 students of 3 different levels.. Evaluate the speaking and listening skills via telephone interview. Asses their progress with their English level.

Nhận xét của học viên

Phạm Gia Bảo
Học sinh lớp 9 - THCS Dĩnh Trì
Cô Karen nhiệt tình, sửa âm chán chê cho mình, sẽ cố gắng nhiều hơn tháng tới
Phan Hoàng Khánh Trang
Freelancer tại Hà Nội
Cô dạy siêu nhẹ nhàng vui tính này. Mình học dk 1 tháng ùi, miệng dẻo hơn, lanh miệng hơn nhiều phết. Cảm ơn cô Karen, và hi vọng BeeClear sớm xong app để học xong có chỗ luyện tập này, chờ cổ hơi dài rùi á
Phan Minh Tuyết
Nhân viên Petrolimex - HCM
Cô Karen tính funny dễ thương lắm, chứ hem "giừ" như mình tưởng lúc đầu. Nhưng hi vọng cô sẽ thay đổi nội dung học nhiều hơn nữa nhé
Bùi Huyền My
Sinh viên năm 1 - Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Nói chung học 1 kèm 1 thì đương nhiên là tập trung hơn học ở lớp, tuy lắm lúc cũng có tí ảnh hưởng truyền tin, nhưng mà với đứa vừa nhác ra ngoài đi học lại muốn được hỏi cụ thể như mình thì học kiểu này hiệu quả hơn hẳn. Bạn nào chăm đi thích đến lớp có bạn vẫn vui vẻ có không khí hơn. Cá nhân mình thấy cái này tuy học một mình lắm lúc hơi bùn, mà được sửa vs nhớ cụ thể hơn.

Tính học phí theo khóa

Số phút/buối

Số buổi học/tuẩn

Thời gian học

Học phí